Quintiles employees take top honours at prestigious PharmaField Awards