Quintiles.com

 • Contact quintiles

  Phone:+1 866 267 4479


  Request a Proposal

 • Contact Us

  Quintiles Poland Sp. z o.o

  02-460 Warszawa

  phone: +48 22 43 03 100

  fax: +48 22 43 03 200
  Email:QWAW.Reception@quintiles.com

  Location - click here

  Quintiles Poland Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
  Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
  KRS: 0000028038, Kapital Zakladowy 50 000 PLN, NIP: 522-23-90-978