menu
  • Polish (Poland)

Quintiles Poland Sp. z o.o

02-460 Warszawa

phone: +48 22 43 03 100

fax: +48 22 43 03 200
Email:QWAW.Reception@quintiles.com

Location - click here

Quintiles Poland Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000028038, Kapital Zakladowy 50 000 PLN, NIP: 522-23-90-978

Contact Quintiles