menu
 • English

Wat Wij Doen

Quintiles helpt biofarmaceutische bedrijven te navigeren in de "New Health" en hun slagingskansen te vergroten.

Om te slagen moeten bedrijven hun toegang tot de markt versnellen, productiviteit maximaliseren, aandacht besteden aan optimale kwaliteit en meerwaarde bieden aan alle aandeelhouders binnen de gezondheidszorg. Om deze veranderingen te ondersteunen biedt Quintiles:

Dienstverlening rond klinisch onderzoek en ontwikkeling

Deze dienstverlening is erop gericht om veilige, nieuwe geneesmiddelen en medische toestellen te verschaffen aan patiënten in nood. Deze groep hervormt klinisch onderzoek om productiviteit, levering en kwaliteit te verbeteren door:
 • Gestroomlijnde eindoplossingen te bieden voor de levenscyclus van geneesmiddelenontwikkeling.
 • Geavanceerde data-analyse te gebruiken om doeltreffendere onderzoeken uit te voeren.
 • Onderzoeksevaluatie te verbeteren aan de hand van data-analyse, onderzoeksindicatoren en on-site/gecentraliseerde monitors.
 • Vernieuwende platforms in te zetten, zoals het Quintiles Infosario™, dat data, systemen en processen integreert om de transparantie en productiviteit van klinische ontwikkeling te vergroten.
 • Vernieuwende bedrijfsmodellen aan te bieden, waaronder co-ontwikkeling en modellen gebaseerd op resultaten.

Klik hier om meer te lezen over het geneesmiddelenontwikkelingsproces


Commerciële, product marketing & sales oplossingen

Vroeger bekend onder de naam "Innovex". Deze groep helpt klanten de optimale waarde van hun geneesmiddel of biologisch middel te leren kennen; behandelingen op te starten en op termijn de waarde aan te tonen van hun producten door patiënten te betrekken en de therapietrouw te verhogen. Wij helpen klanten om de commerciële waarde te optimaliseren voor alle aandeelhouders gedurende de volledige levenscyclus van een product.

Quintiles heeft de grootste organisatie voor commerciële oplossingen ter wereld die gericht is op de lancering en marketing van producten op landelijke, regionale of wereldwijde basis.

Deze groep bestaat uit 10.000+ medewerkers, verspreid over meer dan 30 landen, waardoor in de behoeften van artsen en patiënten wordt voorzien.
 

Onze afdeling Commerciële oplossingen omvat:
 • Sales oplossingen, waaronder de werving, training en aanstelling van 1e en 2e lijn sales teams, dienstverlening in gezondheidsmanagement en het invullen van vacatures.
 • Medische communicatie om artsenopleidingen en communicatieprogramma's te promoten, waaronder symposia, ondersteuning van tentoonstellingen op grote wetenschappelijke congressen, adviesraden en publicitaire planning.
 • ‘Brand solutions’ die de uitgebreide commerciële capaciteit van Quintiles, in combinatie met marketing management expertise, als hefboom gebruikt om volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor een merk te nemen.
 • Productoplossingen die het inzicht van Quintiles gebruiken om een commerciële klinische strategie voor zowel producten als portfolio's te helpen bereiken, waarbij een snellere markttoegang en aanhoudend commercieel succes wordt verzekerd.
 • Patiëntgerichte dienstverlening met een geïntegreerde, closed loop aanpak voor patiëntenwerving, -toetreding en -behoud om merkwaarde op te bouwen.

Consultancy

Consultancy helpt bedrijven met de maximalisatie van hun potentieel en de minimalisatie van het risico, van ontdekking tot ontwikkeling en commercialisering. Met voltijd consultants in de V.S. en Europa verleent deze groep strategisch, operationeel en technisch advies in de volgende praktijkgebieden:
 • Productontwikkeling en commercialisering;
 • Markttoegang;
 • Registratie en kwaliteit;
 • Market intelligence
 • Geneesmiddelenbewaking;
 • Analyse van patiëntengegevens.