menu
  • English
  • French (France)

Clinical Research

Quintiles biedt commerciële oplossingen aan voor farmaceutische bedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg in BELGIË en is uitvinder van het concept van "contract sales teams". Onze werknemers op het terrein worden gewoonlijk tewerkgesteld op een permanente basis en aan een project toegewezen voor de complete duur ervan. Als een project beëindigt, bekijken we de mogelijkheden om hen toe te wijzen aan een ander project of te integreren in het bedrijf van de klant. Deze flexibele aanpak biedt vele mogelijkheden aan onze werknemers om snel inzicht en kennis te verwerven in een breed aanbod van therapeutische disciplines zonder te hoeven verhuizen naar een ander bedrijf.

Administrator voor klinische studie

Als administrator voor de klinische studie dient u het logistieke aspect van klinische studies volgens GCP-richtlijnen (good clinical practice, goede klinische praktijk) en relevante SOP’s (standard operating procedures, standaardbedrijfsprocedures) te administreren, bij te houden en te coördineren.

Clinical Research Associate

The Clinical Research Associate (CRA) or ‘monitor’ has a critical role which is essential in the conduct of a clinical project.

Clinical Team Leader

The Clinical Team Leader (CTL) is the leader of the clinical part of an international / worldwide study.

Clinical Trial Administrator

As a Clinical Trial Administrator you are to administer, maintain and co-ordinate the logistical aspect of clinical trials, according to GCP (good clinical practice) guidelines and relevant SOP’s (standard operating procedures).  

Klinisch Onderzoekspartner

De “Clinical Research Associate” (CRA) of ‘monitor’ speelt een kritieke rol die in het uitvoeren van een klinisch project essentieel is.

Klinisch Teamleider

De Clinical Team Leader (CTL) is de leider van het klinische gedeelte van een internationale / wereldwijde studie. 

Opstartspecialist voor centrum

De Onderzoekopstartgroep van Quintiles zorgt voor snelle patiëntrekrutering en het opstarten van zowel lokale onderzoeken als complexe multinationale onderzoeken in meerdere centra.

Regulatory Affairs

A Regulatory Affairs professional can be involved in all of the following activities, depending on his or her academic background.

Site Start-Up Specialist

Study Start-Up Group ensures fast patient recruitment and start-up for both local studies and complex multi-site, multinational studies.