menu

Klinisch Onderzoekspartner

Als CRA overziet u de voortgang van een klinische studie op nationaal niveau en zorgt u ervoor dat deze volgens het protocol, de van toepassing zijnde bedrijfsprocedures (SOP’s), de door goede klinische praktijken ( Good Clinical Practices (GCP’s)) gedefinieerde hoogste kwaliteitsnormen en de relevante lokale voorschriften wordt uitgevoerd, opgetekend en gerapporteerd.

Intensieve interactie en communicatie met artsen en verpleegkundigen, logistieke ondersteuning van het medische team, kwaliteitscontrole van gegevens en processen met een primaire focus op de veiligheid van de patiënt, vormen uw dagelijkse taken.

Uw werk zal een groot bereik van studies en therapiegebieden beslaan. U zult verantwoordelijk zijn voor het managen van het centrum vanaf de selectie, via de opstart en de rekrutering tot en met de afsluiting van het onderzoek. U zult ervoor zorgen dat de rekruteringsdoelen worden gehaald door sterke relaties op te bouwen met het personeel van het centrum, terwijl u er tevens voor zorgt dat de studie conform de standaardeisen verloopt.

Profiel:
U dient de graad van Master (of gelijkwaardig) te hebben in een wetenschappelijke of medische discipline; eerdere ervaring in klinisch onderzoek is niet nodig, maar zal absoluut een pluspunt zijn; u dient bereid te zijn op nationaal niveau te reizen (maximaal 70% van uw tijd).

Competenties:
De succesvolle kandidaat dient op effectieve wijze op verschillende niveaus te kunnen communiceren, assertief te zijn en met grote flexibiliteit aan verschillende projecten tegelijkertijd te kunnen werken, op detail georiënteerd te zijn en uitstekende tijdmanagement- en organisatievaardigheden te bezitten. Bovendien moet u in het bezit zijn van een rijbewijs en drietalig Nederlands – Frans - Engels zijn.

Wat wij te bieden hebben:
Quintiles biedt aantrekkelijke salaris- & voordelenpakketten die individueel zullen worden besproken.