menu

Klinisch Teamleider

Als CTL bent u er verantwoordelijk voor dat mijlpalen van de klinische component van het project in overeenstemming met de doelen van het onderzoek, het budget en de tijdlijnen worden gehaald. U bent er verantwoordelijk voor dat te leveren hogekwaliteitsprestaties conform GCP en alle toepasselijke voorschriften worden onderhouden.

U bent verantwoordelijk voor het opzetten van het klinische team, het plannen en monitoren van de taken van het klinische team, terwijl u ervoor zorgt dat aan de behoeften van het klinische team en van individuen wordt tegemoetgekomen. U werkt ook nauw samen met andere teamleiders die toegewezen zijn aan het onderzoek (zoals gegevensbeheer, statistiek, regelgevende zaken…) en afdelingen (bv. kwaliteitsborging).

Profiel:
U dient de graad van Master (of gelijkwaardig) te hebben in een wetenschappelijke of gezondheidszorgdiscipline; bij voorkeur minimaal 4 jaar monitorervaring in klinisch onderzoek; u dient bereid te zijn op internationaal niveau te reizen.

Competenties:
Klantenservice is een van de belangrijkste vaardigheden in deze rol; u moet dus vertrouwd zijn met de “win-winstrategie”.

De succesvolle kandidaat dient ook op efficiënte wijze op verschillende niveaus te kunnen communiceren, assertief te zijn en onder druk te kunnen werken, uitstekend tijdmanagement- en organisatievaardigheden te bezitten. Bovendien moet de kandidaat ervaring vanuit het verleden bezitten in het leiden van een team en drietalig Nederlands – Frans – Engels zijn.

Wat wij te bieden hebben:
Quintiles biedt een aantrekkelijk salaris- & voordelenpakket dat individueel zal worden besproken.