menu
 • English
 • French (France)

Quintiles overzicht - wat we doen

Quintiles helpt biofarmaceutische bedrijven te navigeren in de "New Health" en hun slaagkansen te vergroten.

Om te slagen moeten bedrijven hun toegang tot de markt versnellen, hun productiviteit maximaliseren, aandacht bieden aan een optimale kwaliteit, en meer waarde aanbieden aan alle aandeelhouders in de gezondheidszorg. Om deze hervorming te ondersteunen biedt Quintiles:

Dienstverlening rond klinisch onderzoek en ontwikkeling

Deze diensten willen veilige, nieuwe geneesmiddelen en medische toestellen verschaffen aan patiënten in nood. Deze groep hervormt klinisch onderzoek om productiviteit, levering en kwaliteit te verbeteren door:
 • Gestroomlijnde eindoplossingen te bieden voor de levenscyclus van geneesmiddelenontwikkeling.
 • Gesofisticeerde data-analyse te gebruiken om doeltreffendere onderzoeken uit te voeren.
 • Onderzoeksevaluatie te verbeteren aan de hand van data-analyse, onderzoeksindicatoren en on-site/gecentraliseerde monitors.
 • Vernieuwende platforms in te zetten, zoals het Quintiles Infosario™, dat data, systemen en processen integreert om de transparantie en productiviteit van klinische ontwikkeling te vergroten.
 • Vernieuwende bedrijfsmodellen aan te bieden, waaronder co-ontwikkeling en modellen gebaseerd op resultaten.

Klik hier om meer te lezen over het geneesmiddelenontwikkelingsproces


Commerciële, product marketing & sales oplossingen

(vroeger gekend onder de naam "Innovex") om klanten te helpen de optimale waarde van hun geneesmiddel of biologisch middel te leren kennen; behandelingen op te starten en mettertijd de waarde aan te tonen van hun producten door patiënten te engageren en de therapietrouw te verbeteren. Deze groep helpt onze klanten commerciële waarde te optimaliseren voor alle aandeelhouders gedurende de volledige levenscyclus van het merk.

Quintiles heeft de grootste organisatie voor commerciële oplossingen ter wereld die gericht is op de lancering en marketing van producten op landelijke, regionale of wereldwijde basis, met meer dan 10.000 professionals in meer dan 30 landen waarbij in de behoeftenn van artsen en patiënten wordt voorzien.

Ons departement Commerciële oplossingen omvat:
 • Sales oplossingen, waaronder de aanwerving, training en tewerkstelling van klantgerichte huisartsen en specialisten sales teams; dienstverlening in gezondheidsbeheer; en personeelszaken.
 • Medische communicatie om artsenopleidingen en communicatieprogramma's te promoten, waaronder symposia, ondersteuning van tentoonstellingen op grote wetenschappelijke congressen, adviesraden en publicitaire planning.
 • 'Brand solutions’ die de uitgebreide commerciële mogelijkheden van Quintiles samen met marketing management expertise als hefboom gebruiken om volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor een merk te nemen.
 • Productoplossingen die het inzicht van Quintiles als hefboom gebruiken om een commerciële klinische strategie voor zowel producten als portfolio's te helpen bereiken, waarbij een snellere markttoegang en aanhoudend commercieel succes wordt verzekerd.
 • Patiëntgerichte dienstverlening met een geïntegreerde, gesloten aanpak voor patiëntenwerving, -toetreding en -behoud om merkwaarde op te bouwen.

Consultancy

Consultancy om bedrijven te helpen met de maximalisatie van hun potentieel en de minimalisatie van het risico, van ontdekking tot ontwikkeling en commercialisering. Met voltijdse consulenten in de V.S. en Europa verleent deze groep strategisch, operationeel en technisch advies in de volgende praktijkgebieden:
 • Productontwikkeling en commercialisering;
 • Markttoegang;
 • Registratie en kwaliteit;
 • Marktonderzoek;
 • Geneesmiddelenbewaking;
 • Analyse van patiëntengegevens.

Contact Quintiles