menu
  • English
  • French (France)

Een klinische proef vormt een hoeksteen in het proces dat uiteindelijk tot de vervaardiging van een geneesmiddel leidt. Dankzij klinische proeven kunnen wij de effecten van een molecule nagaan en zo zeker zijn van een veilig en verantwoord gebruik van het toekomstige geneesmiddel.

Meer dan 60 medewerkers van Quintiles België, ingedeeld in feasibility, site-ID en Start-Up teams, onder leiding van Clinical Site Monitoring, werken mee aan de internationale ontwikkelingsprogramma’s van farmaceutische bedrijven, academische onderzoekscentra en non-for-profit organisaties.

Deze klinische studies zijn voornamelijk phase I tot IV en ook observationele studies die uitgevoerd worden uitgevoerd in verschillende therapeutische domeinen (neurowetenschappen, oncologie, cardiologie, pneumologie,....)

Onze expertise op dit vlak berust op decennialange samenwerking met ziekenhuizen en met de verschillende actoren in de gezondheidszorg.

Contact Quintiles