menu
  • English

Kultura pracy

Każdy z 27 tys. naszych pracowników stawia sobie ambitne cele na przyszłość i wykazuje pełne zaangażowanie w pomoc pacjentom oraz działania na rzecz bezpieczeństwa i etyki badań klinicznych.

Są dumni, że mają możliwość zmieniać świat na lepsze poprzez swoją pracę dla firmy uznanej przez instytut Great Places to Work za jedno z 25 najlepszych międzynarodowych miejsc pracy. 

Zespół Quintiles to zróżnicowana społeczność, w której współpracują przedstawiciele różnych kultur ze wszystkich części świata. Oferujemy równe szanse wszystkim wykwalifikowanym kandydatom i zapewniamy pracę w sprzyjającym środowisku, gdzie ceni się i szanuje wszelkie pomysły i inicjatywy.

Równowaga między pracą a życiem osobistym
W naszej firmie ważne są wyniki, jednak to Ty zarządzasz swoim czasem pracy. 
W Quintiles rozumiemy, jak dużym wyzwaniem jest pogodzenie zawodowych aspiracji z życiem prywatnym, dlatego zapewniamy środowisko pracy, w którym łatwiej jest mu sprostać – naszym pracownikom oferujemy możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy.

Contact Quintiles