menu
 • English

Czym zajmujemy się w Quintiles?

Quintiles helps biopharma companies navigate the New Health and increase their probability of success.

Quintiles pomaga firmom z branży biofarmaceutycznej zwiększać ich szanse na sukces, oferując: 

Usługi dotyczące badań klinicznych i rozwoju
Usługi te zostały stworzone z myślą o tworzeniu nowych, bezpiecznych leków i urządzeń dla pacjentów. Ich celem jest wprowadzenie w badaniach klinicznych zmian, które mają zwiększyć produktywność, poprawić osiągane wyniki oraz podnieść jakość poprzez:
 • dostarczanie udoskonalonych i całościowych rozwiązań na wszystkich etapach opracowywania leków
 • stosowanie metod zaawansowanej analizy danych służących planowaniu i przeprowadzaniu skuteczniejszych badań klinicznych
 • poprawę monitoringu badań klinicznych poprzez stosowanie metod analizy danych, wskaźników i zatrudnianie monitorów pracujących w ośrodkach badawczych lub w zdalnie
 • wdrażanie innowacyjnych platform, takich jak Quintiles Infosario™, które integrują dane, systemy i procesy w celu zwiększenia transparentności i efektywności badań klinicznych
 • oferowanie innowacyjnych modeli biznesowych, takich jak co-development i outcomes-based

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu opracowywania leków 

Rozwiązania wspierające wprowadzanie produktów na rynek, marketing oraz sprzedaż
Rozwiązania te mają za zadanie ułatwienie konsumentom określenia optymalnej wartości leków, wprowadzanie i promocję nowych metod leczenia na rynku oraz wykazanie skuteczności produktów na przestrzeni czasu. Wspieramy naszych klientów w zoptymalizowaniu wartości handlowej marki na każdym etapie jej rozwoju.

Quintiles posiada największy na świecie dział rozwiązań handlowych, który zajmuje się wprowadzaniem na rynek produktów i ich promocją na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoświatowym. Zatrudnia on przeszło 10 tys. specjalistów z ponad 30 krajów. Ich zadaniem jest spełnianie potrzeb lekarzy i pacjentów.

Nasze rozwiązania handlowe obejmują:
 • rozwiązania wspierające sprzedaż, takie jak rekrutacja, szkolenie i wdrażanie pracowników do działań sprzedażowych zorientowanych na klienta oraz usługi dotyczące zarządzania ochroną zdrowia 
 • komunikację medyczną, ukierunkowaną na promowanie programów komunikacyjnych i kształcenia lekarzy, obejmujące m.in. sympozja, wspieranie wystaw na największych kongresach naukowych, gremia doradcze i planowanie publikacji
 • rozwiązania wspierające markę, które wykorzystują rozległe możliwości handlowe Quintiles oraz ekspertyzy z zakresu zarządzania marketingowego w celu przejęcia pełnej lub częściowej odpowiedzialności za markę
 • rozwiązania wspierające produkty, które wykorzystują informacje wewnętrzne Quintiles, aby zbudować ukierunkowane na sprzedaż strategie kliniczne zarówno dla produktów, jak i portfolio, pomagając tym samym zapewnić szybsze dotarcie na rynek i trwały sukces handlowy
 • usługi ukierunkowane na pacjenta, w których stosuje się zintegrowane podejście oparte na strategii closed-loop 

Konsulting
Jego celem jest pomoc firmom w maksymalizacji ich potencjału i minimalizacji ryzyka związanego z nowymi odkryciami i wprowadzaniem produktów na rynek. Nasi doradcy w Stanach Zjednoczonych i Europie udzielają strategicznych, operacyjnych i technicznych porad z następujących dziedzin:
 • opracowywanie produktów i wprowadzanie ich na rynek
 • dostęp do rynku
 • przepisy i jakość
 • badania rynku
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii
 • analiza danych pacjentów

Contact Quintiles