Budujemy strukturę, by przekształcić rozwój kliniczny.

Umiejętność trafnego projektowania badań oraz lepszego prognozowania wyników, oprócz ścieżki rozwoju klinicznego, pomaga opracowywać produkty o maksymalnym potencjalne rynkowym. 

Quintiles dąży do zapewnienia tej możliwości w każdym obszarze terapeutycznym. Nasza lokalna obecność pozwala zbudować rygorystyczne struktury kliniczne, jak również nadzorować ukierunkowane oraz sprawne badania, dzięki czemu produkt uzyskuje znaczące rezultaty, które maksymalizują jego potencjał. Dysponując odpowiednimi informacjami i pełnym obrazem klinicznym można przeprowadzać oceny, które zapewnią optymalne wyniki i przygotują produkt na zasłużony sukces w skali lokalnej lub regionalnej.

Key Services in Poland: