menu
  • English
Dlaczego warto współpracować z firmą Quintiles w zakresie badań klinicznych? 

Badania kliniczne przyczyniają się do rozwoju medycyny. Szacuje się, że dzięki nowym lekom na rynku w przeciągu ostatnich 20-30 lat średnia długość życia wzrosła o ok. 5 lat. Badania kliniczne podnoszą jakość opieki zdrowotnej. 
Umożliwiają zaoferowanie pacjentom:
  • nowych leków oraz metod leczenia
  • lepszej terapii w wypadku pacjentów z chorobami, w stosunku, do których brak jest znanych możliwości terapeutycznych, bądź dostępne obecnie leczenie jest niewystarczające lub mało dostępne (wysokie koszty, objawy uboczne, itp)
  • ponadstandardowej opieki medycznej (pacjenci objęci leczeniem w ramach badania klinicznego są objęci opieką medyczną o wyższym standardzie – oznacza to m.in. częstsze wizyty kontrolne i szerszy zakres badań diagnostycznych)

Badania kliniczne umożliwiają badaczom rozwój własny poprzez:
  • zwiększenie dorobku naukowego dzięki publikacjom - możliwość publikacji swoich obserwacji klinicznych (po otrzymaniu zgody sponsora badania)
  • poznawanie nowych leków oraz innowatorskich metod leczenia
  • zdobycie nowych umiejętności klinicznych i rozwijanie już posiadanych
  • zdobycie doświadczenia, które może przyczynić się do uzyskania funduszy na własne badania w postaci grantów naukowych
  • kontakt ze światowymi ekspertami podczas spotkań badaczy oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas prowadzenia badania
  • badania kliniczne podnoszą prestiż badacza oraz instytucji, którą reprezentuje

Serdecznie zapraszamy badaczy do współpracy z Quintiles. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 


Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z Quintilies w charakterze badacza, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam KWESTIONARIUSZA.

Contact Quintiles